kontakt

04.06.08 opulikowano Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz sposobu ich prowadzenia..

więcej...

W dniach 23-25 czerwca 2008 r. odbędą się organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych warsztaty "Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku"

więcej...

     

Unia Europejska

The World Bank

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

..:: Aktualności ::..


..:: Czerwiec 2008 ::..

04.06.08 opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sosobu ich prowadzenia...  

zobacz więcej

Mamy przyjemność poinformować oraz jednocześnie zaprosić Państwa na organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych warsztaty pt.:"Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku", która odbędzie sie w dniach 23 - 25 czerwca 2008...

zobacz więcej

..:: Maj 2008 ::..

30.04.08 opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów oceny, czy w danym przypadku wystąpiła szkoda w środowisku ...

zobacz więcej

..:: Luty 2008 ::..

Opublikowano aktualną wersję projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów oceny, czy w danym przypadku wystąpiła szkoda w środowisku ...  

zobacz więcej

..:: Styczeń 2008 ::..

Uruchomiono punkt porad prawnych na temat ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i jego ochronie ...

zobacz więcejNa stronie zostaną umieszczone i udostępnione w wersji elektronicznej materiały powstałe w trakcie trwania projektu.
Będą to m.in. materiały szkoleniowe wydane po przeprowadzonym szkoleniu i raport na temat funkcjonowania nowej ustawy

więcej...

     

Wykaz obszarów wytypowanych do monitoringu przyrodniczego. Poniżej znajduje się wykaz obszarów, na terenie których przeprowadzane sa ekspertyzy przyrodnicze..

więcej...

Jesteś 18 osobą odwiedzająca tę stronę!

home | o projekcie | szkolenie | monitorowane obszary przyrodnicze | publikacje | poradnictwo prawne | kontakt |

www.szkody.eco.pl - 2008