kontakt

04.06.08 opulikowano Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz sposobu ich prowadzenia..

więcej...

W dniach 23-25 czerwca 2008 r. odbędą się organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych warsztaty "Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku"

więcej...

     

Unia Europejska

The World Bank

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

..:: Szkolenie ::..


Mamy przyjemność poinformować oraz jednocześnie zaprosić Państwa na organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych warsztaty pt.:

"Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku"
w dniach 23 - 25 czerwca 2008

Programem warsztatów objęte są przepisy nt. odpowiedzialności (karnej, cywilnej i administracyjnej) za szkody w środowisku, a w szczególności nt. ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie łącznie z doświadczeniami innych krajów (studia przypadku), w których podobne przepisy wprowadzono wcześniej (organizacja szkolenia będzie równocześnie narzędziem promocji ustawy wśród organizacji). Warsztaty będą prowadzone w formie wykładów oraz zajęć praktycznych z rozwiązywaniem case study's dotyczących omawianych zagadnień. Warsztaty uwzględniają aktualny stan prawny.

Warsztaty (a także późniejsze konsultacje) będą przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób/organizacji, w których obszarze działania funkcjonują podmioty (przedsiębiorstwa), których działalność powoduje skutki mogące rodzić odpowiedzialność z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Miejsce warsztatów
Warsztaty odbywają się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Pod Dębami" w Osieczanach koło Myślenic (30 km na południe od Krakowa), u podnóża Beskidu Średniego.

Koszty uczestnictwa:
Koszty uczestnictwa w warsztatach (obejmujące opłatę za wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w hotelu na czas trwania warsztatów, pełne wyżywienie i przejazd z/do Krakowa) pokrywa Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Ilość miejsc ograniczona. Informację o zakwalifikowaniu na warsztaty i szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy po wyrażeniu przez Państwa chęci uczestnictwa i odesłaniu blankietu zgłoszeniowego dołączonego do programu warsztatów. Zgłoszenie uczestnictwa (zob. str. 3) prosimy dokonać najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem warsztatów. Zgłoszenie prosimy przesłać faxem: 012/631-57-30 wew.104.

Wszelkich informacji udziela Gaweł Książek, FWIE, tel. 012 631 57 30,
e-mail: gawel.fundacja@gmail.com

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na warsztaty, a nie wezmą w nich udziału, zostaną obciążone opłatą manipulacyjną 200 zł.

Szczegółowy program warsztatów i formularz zgłoszenia do pobrania w formacie .pdf

Materiały szkoleniowe do pobrania >>

Galeria zdjęć z warsztatów >>

Na stronie zostaną umieszczone i udostępnione w wersji elektronicznej materiały powstałe w trakcie trwania projektu.
Będą to m.in. materiały szkoleniowe wydane po przeprowadzonym szkoleniu i raport na temat funkcjonowania nowej ustawy

więcej...

     

Wykaz obszarów wytypowanych do monitoringu przyrodniczego. Poniżej znajduje się wykaz obszarów, na terenie których przeprowadzane sa ekspertyzy przyrodnicze..

więcej...

Jesteś 20 osobą odwiedzająca tę stronę!

home | o projekcie | szkolenie | monitorowane obszary przyrodnicze | publikacje | poradnictwo prawne | kontakt |

www.szkody.eco.pl - 2008