kontakt

04.06.08 opulikowano Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz sposobu ich prowadzenia..

więcej...

W dniach 23-25 czerwca 2008 r. odbędą się organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych warsztaty "Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku"

więcej...

     

Unia Europejska

The World Bank

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

..:: Publikacje ::..

Materiały warsztatowe

 1. Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku - materiały szkoleniowe

  pobierz pdf

 2. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13.04.2007

  pobierz pdf

 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody z dnia 30.04.2008

  pobierz pdf

 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia z dnia 4.06.2008

  pobierz pdf

 5. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom

  więcej ..

oraz:

 1. artykuł pn. "Odpowiedzialność za szkodę w środowisku w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - wybrane zagadnienia"Autor: Bartosz Draniewicz
  Źródło: Monitor Prawniczy, 5/2008

  pobierz pdf

 2. artykuł pn. "Wreszcie będzie wiadomo, jak liczyć szkody"Autor: Zofia Jóźwiak
  Źródło: Rzeczpospolita z dnia 20.06.2008

  więcej...

 3. Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska dotyczące wątpliwości wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - 3 pismaŹródło: Monitor Prawniczy, 5/2008

  pobierz pdfInne materiały

 1. Raport na temat funkcjonowania ustawy o zapobieganiu szkodom i ich naprawie- nowe możliwości działań dla organizacji pozarządowych i obywateli

  pobierz pdf


 


Na stronie zostaną umieszczone i udostępnione w wersji elektronicznej materiały powstałe w trakcie trwania projektu.
Będą to m.in. materiały szkoleniowe wydane po przeprowadzonym szkoleniu i raport na temat funkcjonowania nowej ustawy

więcej...

     

Wykaz obszarów wytypowanych do monitoringu przyrodniczego. Poniżej znajduje się wykaz obszarów, na terenie których przeprowadzane sa ekspertyzy przyrodnicze..

więcej...

Jesteś 13 osobą odwiedzająca tę stronę!

home | o projekcie | szkolenie | monitorowane obszary przyrodnicze | publikacje | poradnictwo prawne | kontakt |

www.szkody.eco.pl - 2008