kontakt

04.06.08 opulikowano Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz sposobu ich prowadzenia..

więcej...

W dniach 23-25 czerwca 2008 r. odbędą się organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych warsztaty "Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku"

więcej...

     

Unia Europejska

The World Bank

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

..:: Monitorowane obszary przyrodnicze ::..

Wykaz obszarów wytypowanych do monitoringu przyrodniczego. Poniżej znajduje sie wykaz obszarów, na terenie których przeprowadzane są ekspertyzy przyrodnicze. Część ekspertyz dotyczy terenów, na których aktualnie trwa eksploatacja zasobów środowiska lub realizowane są inwestycje. Pozostała część to tzw. „ekspertyzy wyprzedzające”, mające na celu zbadanie terenów objętych różnego rodzaju planami „eksploatacyjnymi”, lub które w przyszłosci mają stać się miejscem realizacji inwestycji. Dzięki temu możliwe stanie się, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia chronionych siedlisk, zastosowanie ustawy i doprowadzenie do naprawy powstałych szkód. Każda ekspertyza składać się będzie z waloryzacji przyrodniczej gatunków wskaźnikowych dla danego obszaru oraz analizy wplywu inwestycji na ten obszar.


1 Budowa A1 na odc. Sośnica-Belk -prezentacja odc.
-materiały wideo z badań terenowych
2 Budowa A1 na odc. Belk-Świerklany -prezentacja odc.
-materiał wideo z badań terenowych
3 Budowa A1 na odc. Świerklany-Gorzyczki -prezentacja odc.
-materiał wideo z badań terenowych
Opinia dot. odcinka Sośnica-Gorzyczki (nr 1-3)

pobierz opinie

Uwaga: materiał filmowy w oryginalnym rozmiarze dostępny w biurze Fundacji.
Zgłoszenie wystąpienia szkody w środowisku do Wojewody Śląskiego

-pismo 1
-pismo 2
-pismo 3

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie -zazalenie do pisma 1
-zazalenie do pisma 2
-zazalenie do pisma 3
4 Budowa stopnia wodnego "Malczyce" na rzece Odrze w granicach obszaru Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie"
Zgłoszenie wystąpienia szkody w środowisku do Wojewody Dolnoslaskiego

-zgłoszenie

5 Budowa wyciągu narciarskiego Świeradów-Zdrój na Stogu Izerskim

-pobierz ekspertyze

6 Budowa osiedla domków jednorodzinnych na terenie obszaru Natura 2000 "Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie"

-pobierz ekspertyze

7 Eksploatacja żwiru ze złóż Chobot-Polana (Teren Puszczy Niepołomickiej wraz z obszarem Chobot należy do Natura 2000)

-pobierz ekspertyze

-dokumentacja fotograficzna

Zgłoszenie bezposredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku do Wojewody Małopolskiego

-zgłoszenie

8 Budowa stopnia wodnego wraz z elektrownia wodna w Tylmanowej i Klodnem nad Dunajcem

-pobierz ekspertyze

9 Rekultywacja zalewiska pogórniczego na terenie oddzialu 58c. Nadleśnictwa Katowice

-pobierz ekspertyze

-dokumentacja fotograficzna

10 Modernizacja ulicy Kościuszki i Pstrążnej od przejscia granicznego w Czermnej do przejścia granicznego w Pstrążnej na terenie obszaru Natura 2000 "Gory Stołowe" pobierz ekspertyzęNa stronie zostaną umieszczone i udostępnione w wersji elektronicznej materiały powstałe w trakcie trwania projektu.
Będą to m.in. materiały szkoleniowe wydane po przeprowadzonym szkoleniu i raport na temat funkcjonowania nowej ustawy

więcej...

     

Wykaz obszarów wytypowanych do monitoringu przyrodniczego. Poniżej znajduje się wykaz obszarów, na terenie których przeprowadzane sa ekspertyzy przyrodnicze..

więcej...

Jesteś 21 osobą odwiedzająca tę stronę!

home | o projekcie | szkolenie | monitorowane obszary przyrodnicze | publikacje | poradnictwo prawne | kontakt |

www.szkody.eco.pl - 2008