kontakt

04.06.08 opulikowano Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz sposobu ich prowadzenia..

więcej...

W dniach 23-25 czerwca 2008 r. odbędą się organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych warsztaty "Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku"

więcej...

     

Unia Europejska

The World Bank

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

..:: Poradnictwo prawne ::..


Przepisy prawe

Porad prawnych na temat ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i jego ochronie udziela:

Marek Kmiecik
godziny dyżurów w biurze Fundacji przy ul. Czystej 17/4 w Krakowie: 
w każda sobotę w godzinach 9-12 - 
UWAGA! 
W październiku kończa się dyżury prawnika zwiazane z ustawa o szkodach. Kontynuacja porad prowadzona będzie w ramach projektu pn. "Prawa i obowiazki w zakresie d
ostępu do informacji - działania na rzecz obywateli i administracji publicznej http://www.ddi.eco.pl/porady.php  

telefon: (012) 631 57 30 wew. 107
e-mail: prawnik@fwie.eco.pl
 Zgłoszenie wystapienia szkody w srodowisku. Przykłady pism:

1.Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych w zwiazku z zanieczyszczeniem rzeki Targonki i rzeki Neresli

2.Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych w zwiazku z zanieczyszczeniem rzeki Studnicy 

3.Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych w zwiazku z wyciekiem do gleby substancji ropopochodnych

4.Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w zwiazku z wycięciem kilkudziesięciu hektarów lasów łęgowych (kody siedlisk wg załacznika I Dyrektywy Siedliskowej: 91E0, 91F0)

5.Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych w zwiazku z budowa autostrady A1 na odcinku Sosnica-Bełk

6. Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych w zwiazku z budowa autostrady A1 na odcinku Swierklany-Gorzyczki 

7.Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych w zwiazku z zanieczyszczeniem rzeki Topór i rzeki Dobrej

8.Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych w zwiazku z prawdopodobnym wprowadzaniem scieków do ziemi oraz odzyskiwaniem odpadów poubojowych


Zgłoszenie bezposredniego zagrożenia wystapieniem szkody w srodowisku. Przykłady pism:

9.Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych w zwiazku z budowa autostrady A1 na odcinku Bełk-Swierklany 

10.Wniosek o natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych w zwiazku ze spodziewanym rozpoczęciem eksploatacji kopaliny ze złoża naturalnego Chobot-Polana (kod obszaru: PLB120002) 

 
Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie (ciąg dalszy postępowania z wykorzystaniem ustawy o szkodach). Przykłady pism:

-Zażalnie na niezałatwienie sprawy w terminie - dotyczy wniosku nr 5 (budowa autostrady A1 na odcinku Sosnica-Bełk)

-Zażalnie na niezałatwienie sprawy w terminie - dotyczy wniosku nr 6 (budowa autostrady A1 na odcinku Swierklany-Gorzyczki)

-Zażalnie na niezałatwienie sprawy w terminie - dotyczy wniosku nr 9 (budowa autostrady A1 na odcinku Bełk-Swierklany)

     


Na stronie zostaną umieszczone i udostępnione w wersji elektronicznej materiały powstałe w trakcie trwania projektu.
Będą to m.in. materiały szkoleniowe wydane po przeprowadzonym szkoleniu i raport na temat funkcjonowania nowej ustawy

więcej...

     

Wykaz obszarów wytypowanych do monitoringu przyrodniczego. Poniżej znajduje się wykaz obszarów, na terenie których przeprowadzane sa ekspertyzy przyrodnicze..

więcej...

Jesteś 15 osobą odwiedzająca tę stronę!

home | o projekcie | szkolenie | monitorowane obszary przyrodnicze | publikacje | poradnictwo prawne | kontakt |

www.szkody.eco.pl - 2008