kontakt

04.06.08 opulikowano Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz sposobu ich prowadzenia..

więcej...

W dniach 23-25 czerwca 2008 r. odbędą się organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych warsztaty "Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku"

więcej...

     

Unia Europejska

The World Bank

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

..:: Home ::..

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - nowe narzędzie działań prawnych organizacji pozarządowych na rzecz ochrony przyrody i środowiska

(czas realizacji I 08 - X 08)


Projekt współfinansowany przez
1. Unię Europejską, w ramach Programu ­Środki Przejściowe 2005 "Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych".2. The World Bank (International Bank for Reconsturction and Development) (www.worldbank.org)3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (www.wfos.krakow.pl )  Partner projektu: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Na stronie zostaną umieszczone i udostępnione w wersji elektronicznej materiały powstałe w trakcie trwania projektu.
Będą to m.in. materiały szkoleniowe wydane po przeprowadzonym szkoleniu i raport na temat funkcjonowania nowej ustawy

więcej...

     

Wykaz obszarów wytypowanych do monitoringu przyrodniczego. Poniżej znajduje się wykaz obszarów, na terenie których przeprowadzane sa ekspertyzy przyrodnicze..

więcej...

Jesteś 70 osobą odwiedzająca tę stronę!

home | o projekcie | szkolenie | monitorowane obszary przyrodnicze | publikacje | poradnictwo prawne | kontakt |

www.szkody.eco.pl - 2008